Electrical Home >> Placement Details

2013 placed students detail

S.NO
REG NO
NAME OF THE STUDENT
JSW
FORD
LMW
KOCHAR
1
10314790
SATHISHKUMAR K
2
11316899
BALAN P
3
11316900
DINESH G
4
11316903
GEETHA GAYATHRI T A
5
11316904
GOKUL U
6
11316905
GOMADHI M
7
11316906
GOWTHAM K
8
11316907
HARIHARAN M
1
9
11316908
HARIKRISHNAN R
10
11316909
JAYASURIYA T
11
11316910
JAGAN J
12
11316911
KALAIYARASI P
13
11316912
KARTHI P
1
14
11316915
KARTHIKEYAN P
15
11316916
KAVITHA M
16
11316918
KRISHNAKUMAR M
1
17
11316919
KUMARESAN S
18
11316921
MANIKANDAN N
19
11316922
MOHAN T R
20
11316924
NAGARAJ C
21
11316925
PANDURANGAN S
22
11316926
PASUPATHI S
23
11316927
PRASHANTH  R
24
11316928
PRASANTH K
25
11316929
PREAMAVATHI T
26
11316932
RAJESHKUMAR S
27
11316934
SAMPATHKUMAR D
28
11316935
SARATHKUMAR V
29
11316939
SIVANANTHAN K
30
11316941
SUDARSHAN N
1
31
11316942
SURESH  P
32
11316944
VEERAMANI S
33
11316946
VIJAYAKUMAR R
34
11316947
VIJAYAN A
35
11316948
VISHNU R
36
11317785
GANGADHARAN N
37
11327323
ANBAZHAGAN M
38
11327324
CHINRAJ V
1
39
11327325
DHANARAJ A
40
11327326
DINESHKUMAR S
41
11327327
JAYAPRAKASH R
1
42
11327328
KARTHIK R
43
11327329
KELVINAJIN M
1
44
11327330
LAWRENCE A
1
45
11327331
MANI M
46
11327332
MEYYAZHAKAN C
1
47
11327333
MUTHURAJ D
1
48
11327334
MYTHILI M
49
11327335
PREMKUMAR S
50
11327336
SATHISHKUMAR A
51
11327337
SEERANGAN R
52
11327338
SETTU M
1
53
11327339
SUKUMAR R
1
54
11327340
TAMILSELVAN N
55
11327341
VENKATESHWARAN P

2013 placed students detail

*** Updated Soon
MIT Polytechnic