Civil Home >> Placement Details

2013 placed students detail

S.NO
REG NO
NAME OF THE STUDENT
S & S
1
10110622
K.DHACHANAMOORTHI
2
11114603
ANAND G
1
3
11114605
ARUNKUMAR J
4
11114606
BALAMURUGAN E
5
11114608
DINESHKUMAR A
6
11114611
HARIBASKAR A
7
11114612
JAGATHESWARAN K
8
11114613
JAYAKUMAR G
9
11114614
JEEVANANTHAM V
10
11114615
KANNAN M
11
11114617
MUTHAIYAN V
12
11114618
MUTHUVEL S
1
13
11114619
PANDIYAN P
14
11114620
PASUPATHI A
15
11114621
PRABHAKARAN V
16
11114622
PRABHU P
17
11114623
PRADEEP T
18
11114624
PRAKASH V
19
11114626
PRAVEENKUMAR R
20
11114627
PREMKUMAR P
21
11114628
RAJADURAI G
22
11114629
RAJESHKUMAR S
23
11114630
SARAVANAN V
1
24
11114631
SATHISH KUMAR M
25
11114632
SATHISH R
26
11114633
SETTU P
27
11114634
SUDHAKAR A
1
28
11114635
THAMARAISELVAN S
29
11114636
VENKATESH K
30
11114637
VIJAYARAGAVAN E
31
11123282
ARUNKUMAR P
32
11123283
DEVIPRIYA M
33
11123284
JANSIMERI A
34
11123285
MANIKANDAN A
35
11123286
MANIKANDAN M
36
11123287
MOHAMMEDMANSOORALIKAN S
37
11123288
PRABAKARAN C
38
11123289
SIVA T
39
11123290
THANGADURAI M
40
11123291
THIRUPPATHI C

2013 placed students detail

***Updated Soon
MIT Polytechnic