Automobile Home >> Placement Details

2013 placed students detail

S.NO

REG NO

NAME OF THE STUDENT

L & T

TVS BRAKES

AQUA FLOW

HYUNDAI

FORD

1
11232449
BARATHPRASANTH V
2
11232450
BOOPALAN P
1
1
1
3
11232452
ESWARAN K M
4
11232453
HARIKARAN M
1
5
11232454
KANAGARAJ K
6
11232456
KANNAN S
7
11232457
KATHIRAVAN S
8
11232458
LOGANANTH P
9
11232459
MANIKANDAN K
1
10
11232460
MURALITHARAN S
1
1
11
11232462
PRABUDEVA T
12
11232463
PRAKASH P
13
11232464
PRASATH M
14
11232465
RAMAN C
15
11232467
SANTHOSHKUMAR K
16
11232468
SATHISHKUMAR M
17
11232469
SELVAM K
18
11232470
SELVARAJ K
19
11232471
SENTHIL G
1
20
11232472
SHANMUGARAJ S
1
21
11232473
SIVA M
22
11232474
SRINIVASAN V
23
11232478
SURESH P
24
11232479
VIGNESU V
1
25
11252743
ARUN K S
1
26
11252744
BALAJI S
1
27
11252745
BHARATH C
28
11252746
BOOPATHI A
1
29
11252747
HARIHARAN A
30
11252748
MANIKANDAN R
31
11252749
MANIKANDAN T
32
11252752
RAMU T
1
33
11252753
SANKARANARAYANAN R
1
34
11252754
SATHEESH P
1
1
1
35
11252755
SATHISHKUMAR R
1
36
11252756
SILAMBARASAN R
37
11252757
SILAMBARASAN S
1
38
11252758
SIVAPRAKASH P
39
11252760
THENNARASU R
1
40
11252761
VELLIYANGIRI M
41
11252762
VENKATESAN M
1
1

2014 placed students detail

S.NO
REG NO
NAME OF THE STUDENT
HYUNDAI
BRAKES INDIA
1
11232448
BALAJI M
2
12234431
DINESH R
3
12234432
DINESHKUMAR R
4
12234433
GOPALAKRISHNAN R
5
12234434
GUNA S
1
6
12234437
KANAGARAJ P
7
12234439
MADHESHVARAN G
8
12234440
MANOJKUMAR S
9
12234442
PRAKASH M
10
12234443
PRAKASH M
11
12234444
PRASANTH M
12
12234445
PRAVEEN A
1
13
12234448
SANTHOSHWARAN P
14
12234450
SATHISH S
15
12234452
VIGNESH S
16
12234453
VIJAY S
1
1
17
12257179
ANANTHAN R
1
18
12257180
MEGANATHAN B
1
19
12257181
NAVEENKUMAR P
1
20
12257182
RANJITHKUMAR S
21
12257183
SELVAM V
1
22
12257184
SHANMUGAM S
1
1
23
12257185
SUNDARRAJAN V
24
12257186
VELMURUGAN V
1
1
25
12257187
VIGNESH M
1
26
12257188
VISHNU P
MIT Polytechnic